Авиобаза Безмер към NATO

Подобект: Строително-монтажни работи /СМР/ в изпълнение на проект 3RS31002–01 „Осигуряване на зона за разполагане на хора, товари, паркинг и склад“ в Авиобаза Безмер.

Подобект: Строително-монтажни дейности по част „Строителни конструкции“, „Технологична – СМР“, „Вик“, „Архитектурна“, „Конструктивна“, „Пътна“ в изпълнение на проект „Осигуряване на склад за гориво-смазочни материали /ГСМ/“ в Авиобаза Безмер.

Call Now Button